fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bardzo proszę o pomoc, chociażby jak zacząć to zadanie ania6170: Współczynnik sprawności pewnej maszyny cieplnej stanowi 60% współczynnika sprawności maszyny idealnej pracującej wg cyklu Carnota. Temperatura źródeł i chłodnic tych maszyn są jednakowe. Dochodząca do maszyny para ma temp. 200◯ C a temp. skraplacza maszyny jest równa 60◯C. Moc maszyny wynosi 314 kW. Ile węgla potrzebuje maszyna w ciągu 1 godziny pracy? Ciepło spalania węgla wynosi 3,14*107 J/kg.
5 sty 20:06