fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pomocy pomocy: Wahadło matematyczne (rys.) składa się z nici o długości l = 1 m i kulki o masie m = 1 kg. W chwili gdy kulka ma prędkość v0 = 2 m/s, nić wahadła tworzy z pionem kąt θ0 = 600 . Przy pomocy g oraz przy pomocy podanych wyżej wielkości określić: a) całkowitą energię mechaniczną układu; b) prędkość v1 kulki w jej najniższym położeniu; c) najmniejszą wartość prędkości v2, którą mogłaby mieć v0, aby nić podczas ruchu osią− gnęła położenie poziome; d) prędkość v3 taką, że jeśli v0 > v3 to wahadło nie będzie wykonywać drgań, lecz będzie poruszało się w sposób ciągły po okręgu koła w płaszczyźnie pionowej.
2 sty 22:53