fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
proszę o rozwiązanie physics: Pocisk o masie 10 g poruszający się pionowo do góry z prędkością 1000m/s uderza w spoczywający początkowo klocek o masie 5 kg, przebija go i po wyjściu z niego porusza się nadal pionowo do góry, lecz teraz z prędkością 400 m/s. Oblicz maksymalną wysokość na jaką wzniesie się klocek, licząc od jego położenia początkowego ?
2 sty 19:25