fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
proszę o rozwiązanie physics: Podczas lawiny kamiennej nieruchomy początkowo blok skalny ześlizguje się po zboczu o długości 500 m i wysokości 300 m. Współczynnik tarcia kinetycznego między blokiem a zboczem wynosi 0.25. a) Przyjmują c, że grawitacyjna energia potencjalna układu blok−Ziemia (Ep) jest równa zeru u podnóża stoku, wyznacz wartość Ep przed ześlizgnięciem się bloku, b) ile energii zostaje zamienione w energię termiczną w czasie ruchu bloku? c) ile wynosi energia kinetyczna bloku u podnóża stoku? d) jaką ma on wtedy prędkość?
2 sty 19:13