fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równia pochyła o rany julek: Na wzgórze o kącie nachylenia α do poziomu wjeżdża ruchem jednostajnym samochód (z daną prędkością v ,w danym czasie t.)Policzyć α,(α=?)
2 sty 00:55
Andriej Zet: rysunek Najpierw siły działające na samochód:(równia pochyła): mg(sinα + tgα)−F=0 Działa układ sił zrównoważonych−samochód pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym F: z war. zadania:
mv2 

=Fs
2 
s=vt ______________
 mv 
F=

=mg(sinα+tgα)
 2t 
 v 
Jeśli zbocze jest łagodne to sinα≈tgα,czyli α=arc sin

 4gt 
Jeśli zbocze jest strome:to trzeba rozwiązać równanie 4 stopnia
v2 2(1−cos2α) 1−cos2 

=1−cos2α +

+

16(gt)2 cosα cos2α 
2 sty 02:16
Andriej Zet: rysunek i jeszcze suplement: siła ciężkości mg na równi pochyłej rozkłada się na dwie składowe: mgsinα(siła związana z kierunkiem ruchu) i dodatkowo N=mgcosα I eta wsio
2 sty 02:28