fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika babla: Z wysokości h=50m spadł miedziany odważnik o masie m=1kg. O ile stopni wzrosła temperatura odważnika po uderzeniu o ziemię, jeśli zakładamy,że tylko połowa wydzielonego ciepła ogrzeje odważnik? Ciepło właściwe miedzi C=400J/(kg* K).
29 gru 23:14
: ≈ o,6 o
30 gru 11:19