fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
praca Tomek: praca Oblicz pracę wykonaną przez stałą siłę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Przyjmij za dane masę ciała m, prędkość początkową v0 i prędkość końcową vk.
29 gru 15:01
: wykonać
29 gru 21:06