fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fiz kasia92: Kula wykonana z tworzywa sztucznego spada z wysokości h na stół.Od pierwszego uderzenia o stół do następnego upłynął czas t.Obliczyć zmianę temperatury kulki ΔT jeżeli jej ciepło właściwe wynosi c
27 gru 18:33
: masz jakiś własny pomysł
28 gru 07:51