fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
relatywistyka Analiza: Mezony µ, które powstają w górnych warstwach atmosfery poruszają się w kierunku Ziemi z prędkością v = 0,9c (c−prędkość światła w próżni). Po przebyciu drogi L (mniejszej niż grubość atmosfery) mezony rozpadają się. Obliczyć: a) czas życia mezonu mierzony w układzie związanym z Ziemią oraz w układzie związanym z mezonem, wiem, że czas życia mezonu w układzie związanym z ziemima to t=L/V ale nie wiem jak się zabrać za obliczenie w przypadku układu związanego z mezonem.
12 gru 14:51
'Leszek: Dylatacja czasu w teorii wzglednosci :
 to 
t =

  1− (v/c)2 
12 gru 20:19