fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch drgający Mateusz : Witam. Pomoże ktoś? Nie mam pojęcia od czego zacząć ?! 1.Podczas szkolnego doświadczenia jeden z uczniów przeszedł ruchem jednostajnym około 10 m. Odległość tę pokonał 14 jednakowymi krokami. Czas przejścia wyniósł 18 s. Podczas marszu uczeń trzymał ciężarek zawieszony na sprężynie. Masa ciężarka wynosiła 15 g. Zauważono, że ciężarek zwiększał amplitudę swoich drgań podczas marszu ucznia. Oszacuj współczynnik sprężystości sprężyny trzymanej przez ucznia. 2.Na wykresie przedstawiono zależność przyspieszenia od fazy ruchu dla ciała poruszającego się ruchem drgającym. Częstotliwość drgań tego ciała wynosi 0,8 Hz. Skorzystaj z wykresu (z wykresu wynika że amax= 0,4 A=2π) i wyznacz: a) okres drgań ciała oraz jego amplitudę drgań, b) maksymalną wartość prędkości w tym ruchu. 3.Całkowita energia mechaniczna ciała wykonującego ruch drgający wynosi 3,4 J. W pewnym momencie energia potencjalna tego ciała jest równa 1,2 J. Oblicz, ile wynosi energia kinetyczna w tym momencie. Błagam pomóżcie Dzięki z góry
11 gru 15:20