fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
xyz xyz: jak zapisać w układzie XYZ równanie prostej równoległej do osi ? np. do osi OZ przechodzącej przez jakiś punkt (x,y) oraz samej osi zetów
11 gru 11:26