fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada dynamiki dla ruchu obrotowego zal: Z równi pochyłej o wysokości h oraz kącie nachylenia α stacza się bez poślizgu jednorodny walec o masie M i promieniu R. Proszę obliczyć prędkość walca u podstawy równi korzystając z zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
10 gru 21:37