fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
drganie Krzysztof: wahadło matematyczne o długości l wykonuje drgania tłumione Po jakim czasie energia wachań zmaleje n razy? dekrament logarytmiczny tłumienia wynosi A
9 gru 14:43