fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
energia kinteyczna proszeopomoc: Dziecko ześlizguje się bez tarcia wzdłuż zjeżdżalni na placu zabaw, a ponieważ jest trochę wystraszone, matka przytrzymuje je nieco, działając na nie siłą o wartości 100 N skierowaną wzdłuż zjeżdżalni w górę. Po przebyciu wzdłuż zjeżdżalni drogi 1,8 m dziecko ma energię kinetyczną o 30 J większą niż na początku, a) Ile wynosi praca wykonana przy tym nad dzieckiem przez silę ciężkości? b) O ile wzrosłaby na tej samej drodze energia kinetyczna dziecka, gdyby matka go nie przytrzymywała?
9 gru 12:59