fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fotokomorka Xyz: Długość fali światła padajacego na fotokatode zmieniła sie z 500nm na 700nm. Zjawisko foto elektryczne nadal zachodzi. Napięcie hamowania zmieniło sie trzykrotnie z powodu zmiany długości fali. Oblicz pracę wyjścia elektronu z fotokatody
7 gru 18:31