fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch planet a atom Bohra. Ola: Zastosuj do opisu ruchu Księżyca wokół Ziemi model kwantowy Bohra (załóż ruch po orbicie kołowej o promieniu R). Znajdź liczbę kwantową n odpowiadającą znanej wielkości R. Oblicz różnicę ∆R dla dwóch kolejnych możliwych stanów stacjonarnych. Czy dałoby się wykryć ją doświadczalnie? emotka Ponad moje siły xD
6 gru 17:51