fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła sztywna Olaa: Na środku obrotowej sceny o promieniu r = 4m i momencie bezwładności I = 1920 kg*m2 stoi aktorka o masie m = 60 kg. a)Oblicz, jak się zmieni prędkość kątowa obracającej się sceny, jeśli aktorka przejdzie na jej brzeg. Pomiń moment bezwładności aktorki względem pionowej osi jej ciała. b)Oblicz, o ile się zmieni energia kinetyczna układu po tym zdarzeniu. c)Wyprowadź zależność między energią kinetyczną obracającej się sceny a jej momentem pędu i momentem bezwładności. d)Oblicz, ile razy obróci się scena w ciągu 1 min, jeśli jej moment pędu wynosi L = 384 kg*m2/s .
5 gru 21:16