fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka, dynamika ruchu obrotowego, momenty bezwładności matfiz222: Witam mam takie zadania: 1. Sternik o masie 45kg stoi na pokładzie niezacumowanej żaglówki o masie 450kg i długości 7m, nieruchomo spoczywającej na powierzchni jeziora. Sternik rozpoczyna spacer po pokładzie z prędkością 1 m/s względem żaglówki przechodząc od jej dziobu na rufę. Jak daleko względem brzegu przemieści się żaglówka a jak sternik? 2. Koło o promieniu r=50cm toczy się bez poślizgu ze stałą prędkością liniową v0=5m/s po prostym odcinku drogi Znajdź chwilowe prędkości punktów A B C D E leżących na obwodzie koła 3. Szpulka podobna do zabawki jo−jo, składa sie z dwoch jednorodnych krążków o równych masach M i o promieniach R oraz łączącego je wałka o promieniu r i o masie, którą można pominąć. Na szpulce nawinięta jest nić przyczepiona do sufitu. W chwili początkowej pozwalamy szpulce, spoczywającej w odległości D od sufitu, swobodnie spać w dół. Z jakim przyspieszeniem porusza się do dołu środek szpulki?
5 gru 17:52