fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
różne 280: Kilka zadań − proszę o sprawdzenie mojego rozwiązania 1.Tramwaj składa się z trzech jednakowych wagonów. Podczas ruszania z miejsca na ostatni wagon działa stała siła wypadkowa o wartości 1,5kN. Tramwaj przebywa w ten sposób drogę 0,6 km w czasie 1 min. Siła oporu jest 100 razy większa niż ciężar tramwaju. Oblicz natężenie prądu elektrycznego płynącego przez uzwojenie silnika napędzającego ten tramwaj, jeżeli napięcie znamionowe silnika wynosi 600V, a jego sprawnośc 80%. 2.Z armaty o masie 2t wystrzelono pocisk o masie 1 kg. Które z poniższych stwierdzeń jest/są prawdziwe? a) Energia kinetyczna pocisku jest taka sama jak en. kin. armaty. b) Energia kinetyczna pocisku i armaty są różne, natomiast wartości pędów pocisku i armaty są jednakowe. c) Energia kin. pocisku jest mniejsza niż energia kin. armaty, bo masa pocisku jest znacznie mniejsza od masy armaty. d) Szybkość armaty i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc en. kin. pocisku będzie większa, niż en. kin. armaty. 3.Bohaterowie powieści Juliusze Verne'a "Wyprawa na Księżyc" podróżowali na Księżyc w pocisku armatnim. Długość lufy armaty "Kolumbiada" wynosiła 300 m. Aby dolecieć na Księżyc, pocisk (poruszający się w lufie ruchem jednostajnie przyspieszonym) powienien mieć u wylotu lufy
 km 
szybkość nie mniejszą niż 11,2

(taką wartość przyjmij do obliczeń). Pamiętając o tym,
 s 
oblicz ile razy wzrósł ciężar pasażerów w czasie ruchu pocisku w lufie. Rozwiązania zaraz napiszę.
5 gru 17:44
280: 1. obliczam przyspieszenie tramwaju
 2s 1 m 
a =

=


 t2 3 s2 
m1;masa jednego wagonu, Fw; siła wypadkowa działająca na wagon, m; masa całego tramwaju
 Fw 1,5kN 
m1 =

=

= 4500 kg ⇒ m = 3m1 = 13,5 t
 a 
1 m 


3 s2 
 
Fop = 0,01mg=1350N F; siła wypadkowa działająca na tramwaj F=am=4500N Fc; siła ciągu silnika, działająca na tramwaj Fc = F + Fop = 5850 N k = 80%, W; całkowita praca wykonana przez silnik, s; droga przebyta w czasie 1 min kW=Fcs kUIt=Fcs
 Fcs 
I =

 kUt 
I ≈ 122A
5 gru 17:53
280: 2. odp. b i d są (wydaje mi się) prawidłowe
5 gru 17:54
280: 3. Fb;siła bezwładności, Fg; ciężar przed wylotem F = Fb + Fg F = m(a + g)
 Fg(a+g) 1 
F =

/*

 g Fg 
F 
v2 

+ g
2s 
 

=

Fg g 
F 

≈ 20908
Fg 
Bardzo proszę o sprawdzenie któregokolwiek zadania.
5 gru 18:07