fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
jak to wyznaczyc Ciemny: Od pociągu o masie M jadącego ze stałą prędkością odrywa się ostatni wagon o masie m, który przebywa drogę Sw i zatrzymuje się. W jakiej odległości d od wagonu w chwili jego zatrzymania będzie znajdować się pociąg, jeżeli siła pociągowa parowozu jest cały czas stała, a tarcie każdej części pociągu nie zależy od prędkości i jest wprost proporcjonalna do ciężaru tej części.
4 gru 23:01