fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pewne ciało niebieskie porusza się Spec: Pewne ciało niebieskie porusza się po eliptycznym torze wokół słońca, tak, że jego minimalna i maksymalna odległość od słońca wynosi odpowiednio R1 i R2. W punkcie R1(najbliżej słońca) jego prędkość wynosi V1. Ile wynosi jego prędkość w punkcie R2? (Słońce znajduje sie w jednym z ognisk elipsy)
4 gru 20:19