fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wozek z ubytkiem masy Basia: Znów fizyka mnie zaskoczyla :? Wózek z piaskiem porusza się po poziomej płaszczyźnie pod wpływem stałem siły F, której kierunek jest zgodny z kierunkiem prędkości. Piasek wysypuje się przez otwór w dnie ze stałą prędkością u [kg/s]. Znajdź przyspieszenie i prędkość wózka w chwili t, jeśli w chwili t=0 wózek miał masę M0, a jego prędkość była równa zero. tarcie i opór powietrza zaniedbać.
3 gru 19:36