fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Lepkość praca F: Obliczyć pracę wykonaną przez siły lepkości (F = −kv) przy zmniejszeniu prędkości ciała o masie m o połowę. Nie mam pojęcia jak.
3 gru 18:19
: w podreczniku jest wzór W = ∫f dr wystarczy podstawić
3 gru 19:11