fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Z jakiej wysokości puścić kamień? Danek: Pocisk wystrzelono z prędkością v0 pod kątem ββ do poziomu. Z jakiej wysokości H należy puścić swobodnie kamień, aby został on trafiony przez pocisk, jeżeli prosta, po której spada kamień, znajduje się w odległości S od miejsca wystrzału? Jaki kąt utworzą prędkości pocisku i kamienia w chwili zderzenia?
3 gru 16:06