fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
xxx xxx: Oblicz zużycie energii elektrycznej w domu, gdzie włączonych jest pięć żarówek o mocy P1=60W każda przez t1=1 godzinę, kuchenka mikrofalowa o mocy P2=2000 W przez t2=3 minuty i grzejnik elektryczny o mocy P3=1000 , który pracuje przez czas t3=2 godziny. Obwód elektryczny mieszkania jest zabezpiezcony przed spaleniem bezpiecznikiem 20−amperowym. Czy jest to wystarczające zabezpieczenie? P=U*I
 W 
P=

 t 
W1=60W*3600s=216 000 J W2=2000W*180s = 360 000 J W3=1000W*7200s = 432 000 J Jak obliczyć ile energii pobierze mieszkanie uwzględniając czas pracy tych urządzeń? Bo mówiąc o zużyciu energii mamy na myśli wynik w amperach, dobrze rozumiem? Oraz jak sprawdzić czy bezpiecznik jest odpowiedni.
2 gru 17:16
xxx: POMOCY
2 gru 19:48
'Leszek: Energia liczona jest w J ( dzulach ) lub w kWh ( kilowatogodzina ) W= 5*W1 + W2 + W3 = ....... 1 kWh = 3600000 J
2 gru 20:51
xxx: Ale jak uwzględnić ten podany czas? Leszek mógłbyś rozwiązać to zadanie dla podanych danych? Byłoby mi łatwiej zrozumieć.
3 gru 14:54
r2d2:
3 gru 21:41
xxx: Ω
4 gru 10:19