fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drabina oparta o ścianę fizyka17: rysunekDrabinę oparto o ścianę. Kąt pomiędzy drabiną a ścianą wynosi α=30 st. Drabina ma masę 12 kg,centrum jej masy leży w x=1/3 jej długości (od podstawy). Na szczycie drabiny umieszczono punkt materialny −−>m=12kg. Współczynnik tarcia drabiny o ścianę jest zerowy. Oblicz wartość współczynnika tarcia statycznego pomiędzy drabiną a podłogą, przy którym drabina nie zsunie się. T siła tarcia T=wsp tar. st.*2mg ? α=30 st M=m=12 kg Proszę o pomoc
29 lis 20:05
: zapisz dwa warunki statyczne: ∑Fi = o i ∑Mi = 0 i rozwiąż ten układ r−ń
29 lis 22:45