fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pewny astronom moskal: Przypuśćmy, że pewien astronom odkrył nowe planety karłowate w układnie słonecznym. Czy własciwie wyznaczył promienie ich orbit? Przyjmij, ze promień orbity Ziemi to Rz=150 mln km. planety okres obiegu promień orbity ocena poprawności planeta 1 T1=4,5 lat R1=408,9 mln km dobrze/zle planeta 2 T2=15lat R2=1253,2 mln km dobrze/zle proszę o obliczenia emotka
29 lis 00:16
: podstaw do III prawa Keplera i sam sprawdź
29 lis 10:35