fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz ciśnienie ja: Oblicz ciśnienie powietrza potrzebne do utrzymania zamkniętych drzwi. Drzwi mają kształt okrągłej płyty o średnicy 0.8 m, ich ciężar wynosi 2 kN. Jak się za to zabrać? Pewnie trzeba rozrysować wektory, ale nie mam pomysłu jak to ma wyglądać
28 lis 12:10
: nic nie trzeba rysować tylko pomysleć i podstawić do wzoru na ciśnienie
 4Q 
p =

 πd2 
28 lis 18:56
: od wyniku nalezy odjąć ciśnienie atmosferyczne
28 lis 18:57