fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kiedy spotkają się rowerzyści jeśli... Resho: Dwaj rowerzyści wyruszają jednocześnie naprzeciw siebie z miejscowości odległych od siebie o S0 . Pierwszy porusza się ze stałą prędkością V1 = const , a drugi ze stałym przyspieszeniem a2 = const. Znaleźć prędkość względną rowerzysty drugiego względem pierwszego. Jak zmienia się w czasie odległość między nimi? Po jakim czasie i gdzie rowerzyści spotkają się? Byłbym wdzięczny za okazaną pomoc i w miarę zrozumiałe rozwiązanie
27 lis 17:25