fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka seba gała: Z równi pochyłej o wysokości H i kącie nachylenia do poziomu staczają się bez poślizgu kula i obręcz o identycznych masach m i promieniach R. Prędkość początkowa obydwu ciał jest równa zero. Oblicz czasy staczania się obydwu ciał z równi. Grubość obręczy jest dużo mniejsza od jej promienia. Wyliczyłem przyśpieszenie kuli i przyśpieszenie obręczy, nie wiem co dalej zrobić. a kuli = 57 g * sinα a obręczy = 12 g * sinα
26 lis 18:45
'Leszek: S= at2/2 ⇒ t= 2S/a S= h/sin α ,
26 lis 20:16