fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika bryły sztywnej Markus Kosinus: Przez blok zawieszony na poziomej osi przerzucono nierozciągliwą nić, do której końców przymocowano ciężarki o masach m1=300 g i m2=200 g. Masa bloku m0=300 g. Założyć, że blok jest jednorodnym krążkiem. Znaleźć linowe przyśpieszenie ciężarków.
26 lis 18:41