fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika ruchu obrotowego. Ruch walca, hamowanie tarczą. Hello: Dynamika ruchu obrotowego. Jednorodny walec o masie m0=10 [kg] i promieniu R=1 [m] obraca się z prędkością kątową ω0=10 [rad/s]. W chwili t0 w punkcie C przyłożono siłę P=20 [N]. Współczynnik tarcia okładziny ciernej wynosi 0,1. Należy pominąć grubości belki AB i okładziny ciernej.  Czas jaki upłynie do zatrzymania walca wynosi: A)  0,1 [s] B)  1 [s] C)  50 [s] D)  100 [s] Rysunek tego walca: https://i.imgur.com/6oXnhEg.jpg
26 lis 14:17
'Leszek: Sila nacisku belki na walec wynosi F= P/2 , Ruch obrotowy walca :ε = T*R/J T= F*μ , sila tarcia o powierzchnie walca , J = mR2/2 , moment bezwladnosci walca
  PμR 
ω/t =

⇒ t = .......
 2J 
26 lis 14:41
: ne zapisuj jednostek w [..] bo sie chce
26 lis 15:04
'Leszek: W nie ktorych podrecznikach akademickich np.G.Bialkowski jednostki wielkosci fizycznych zapisywane sa w taki sposob [ m ] , [ kg ] .....
26 lis 15:10