fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczanie pracy. MaciekPL: Płaski kondensator próżniowy o pojemności 2pF podłączono do źródła o napięciu 100V i po naładowaniu odłączono. Oblicz, jaką pracę należy wykonać, aby z pomiędzy okładek wysunąć dielektryk o stałej dielektrycznej równej 8.
26 lis 11:30
'Leszek: Skorzystaj z energii W1 = CU2/2 , poczatkowa energia naladowanego kondensatora , W2 = Q2/C22 , koncowa energia kondensatora , Q= C*U Oraz C2 = C/ε Czyli ΔW= W1 −W2= .......
26 lis 15:06