fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
walec XDD: Na bocznej powierzchni leżącego na stole walca o masie M i promieniu R przyklejono punktową masę m. Z jakim przyspieszeniem a rozpocznie się ruch walca, jeżeli w chwili początkowej, masa m znajdowała się na poziomej osi walca. Czy jest ktoś w stanie mi rozpisać to zadanie? Będę wdzięczny
25 lis 19:24
26 lis 08:50