fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Po jakim czasie obserwatora minie wagon n? Bartek: Pierwszy wagon pociągu mija obserwatora w czasie t1. Po jakim czasie obserwatora minie wagon n? (w oryginale: Le premier wagon du train passe l'observateur en temps tr En quel temps passe avant observateur le wagon n?)
25 lis 01:06
'Leszek: W zadaniu nie jest podane jakim ruchem porusza sie pociag ? Jezeli jest to ruch jednostajny , to tn = n*t1 − t1
25 lis 12:31