fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz przyspieszenie itp Bartek: Aby wystartować, samolot ze stanu spoczynku pokonuje tor o długości s=720m w T=12s ze stałym przyspieszeniem a. Oblicz przyspieszenie a, prędkość końcową vf, odległość przebytą podczas pierwszej s1 i dwunastej s2 sekundy.
25 lis 01:05
Bartek: (w oryginale: Pour décoller, un avion initialement au repos. parcourt une piste de 720 men 12 s avec une accélération constante pendant la Calculer l'accélération, la vitesse au décollage, la distance parcourue première et la douzième seconde)
25 lis 01:07
'Leszek: S= at2/2 ⇒a= 2S/t2 = 2*720 m/ 144 s2 = 10 m/s2 v = at = 120 m/s S1 = at2/2= 10 m/s2 *1 s2 /2 = 5 m S12 = 10*(12)2/2= 10*(11)2/2= 720 − 605 = 115 m
25 lis 12:42