fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kiedy prędkość chwilowa będzie wynosić 6 m/s i na jakiej wysokości? Bartek: Kamień jest wyrzucany pionowo w górę z początkową prędkością 20 m/s. Kiedy prędkość chwilowa będzie wynosić 6 m/s i na jakiej wysokości? Przyjmiemy dla g wartość 9,8 m/s2
25 lis 01:03
'Leszek: v = vo −gt ⇒t= (v−vo)/g = 14 (m/s )/ 9,8 (m/s2) = ....... S= vo*t − gt2/2 = .......
25 lis 12:36