fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaka powinna być prędkość początkowa? Bartek: Jaka powinna być prędkość początkowa vi kamienia rzuconego pionowo do góry i podlegającemu sile grawitacji g, aby wzniósł się maksymalnie na wysokość h 45 metrów. Przyjmiemy dla g wartość 10 m/s2
25 lis 01:03
'Leszek: S=at2/2 , v = at Czyli a=g , h= S h= v2/2g ⇒ v = 2gh = 2*10*45= 30 m/s
25 lis 16:09