fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaki jest związek między czasami? Bartek: Dwie łodzie muszą przepłynąć rzekę z punktu A do punktu B. Łódka kontynuuje swój kurs prostopadle do brzegu i jednocześnie popychana jest przez prąd rzeki. Aby znaleźć się w punkcie B, musi płynąć wzdłuż brzegu. Druga łódź zmierza w taki sposób, aby dotrzeć bezpośrednio do punktu B. Jednolita prędkość każdej łodzi v1, prąd rzeki ma jednostajną prędkość v2. Jaki jest związek między czasami tych dwóch łodzi?
25 lis 01:01