fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
czas przepłynięcia rzeki Bartek: Prędkość prądu rzeki v2 = 0,5 m/s. Prędkość pływaka v1 = 1 m/s. Rzeka ma szerokość 20 metrów. 1 / Jaki kierunek powinien obrać pływak by dotrzeć prostopadle na drugi brzeg? 2 / Jaki jest czas przepłynięcia rzeki uwzględniając podane warunki?
25 lis 01:01
'Leszek: predkosc wypadkowa plywaka: vw = v12 − v22 = ...... sin α = vw/v1 t= S/vw Zrob rysunek to bedzie wszystko wiadome !
25 lis 19:22