fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
jest średnia prędkość rowerzysty Bartek: Rowerzysta A jedzie 1/4 odległości 1 z prędkością v1 = 10 m/s, kolejną 1/4 z prędkością v2 = 15 m/s, trzecią 1/4 z prędkością v3 = 20 m/s, a ostatnią 1/4 z prędkością v4 = 5 m/s. Jaka jest średnia prędkość rowerzysty?
25 lis 01:00