fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
średnia prędkość rowerzysty A i B Bartek: Rowerzysta A jedzie ½ drogi z prędkością v1 = 10ms, a drugą ½ z prędkością v2 = 15ms. Rowerzysta B jedzie ½ czasu z prędkością v1 = 10ms, a drugie ½ czasu z v2 = 15ms. Jaka jest średnia prędkość rowerzysty A i B?
25 lis 00:59
'Leszek: Predkosc srednia :
 S +S 2v1*v2 
vsr = S/t =

=

  S/v1 + S/v2  v1 + v2 
25 lis 12:48
Michał: t1 = S/V1 t2 = S/V2 Vśr = 2S/(t1+t2) = 2S/(S/V1+S/V2)
25 lis 13:54