fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Błędna(?) metoda H_2O #60;3: Jednorodny walec o masie m = 3 kg i promieniu R = 20 cm obraca się wokół osi symetrii z częstotliwością f= 100 1/s. Oblicz moment pędu walca. Zrobiłam zadanie dwiema metodami. Jedna jest dobra a w drugiej wynik wychodzi dwa razy za duży. Mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie jest błąd w drugiej metodzie? I L=Iω L=12mr2•2πf L=πmfr2 i to jest dobrze II L=mvr L=m•2πfr•r L=2mπfr2 i tu tej dwójki nie powinno być. Wie ktoś czemu? Gdzie jest błąd?
24 lis 19:59
'Leszek: Tylko sposob l jest dobry , poniewaz jest to bryla o momencie bezwladnosci l = mr2/2
24 lis 20:22
H_2O #60;3: Czyli z drugiego wzoru można korzystać tylko i wyłącznie wtedy gdy mamy do czynienia z punktem materialnym ewentualnie jak I=mr2 ? Dobrze rozumiem?
24 lis 20:32
'Leszek: Tak , tylko dla punktu materialnego !
25 lis 12:44