fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Promieniowenie. Krótkie pytanie, bez obliczeń Janusz22124: Zależność opisująca tempo rozpadu promieniotwórczego i osłabienie promieniowania gamma ma charakter wykładniczy. Czy jest to zbieżność przypadkowa?
22 lis 21:13