fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Halo: Samolot zakreślił w powietrzu okrąg o promieniu R=500m w płaszczyźnie pionowej. Przy jakiej prędkości samolotu maksymalne przeciążenie działające na pilota osiągnie wartość a=n*g? Oblicz tę prędkość dla n=5. Wychodzi mi 156 m/s a w odpowiedziach jest 140...
22 lis 18:32