fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia chemiczna, spalanie benzyny, ruch samochodu kot: Samochód porusza się dzięki energii, która wyzwala się podczas spalania benzyny. Jak duża część tej energii zamienia się na energię ruchu samochodu?
22 lis 16:06