fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Ding: Piłkę wyrzucono z powierzchni ziemi pionowo w góre. Na wysokości 8m jej prędkość wynosiła 25m/s i była skierowana w górę. Jak długo będzie się poruszać piłka z wysokości 8m do najwyższego położenia? Z jaką prędkością piłka uderzy w ziemię ? Opór powierza pominąć odpowiedź to 2,55 i 28m/s
22 lis 08:18