fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równia pochyła Newton: rysunekZ równi pochyłej o kącie nachylenia α zjeżdżają dwa ciała − górne o masie m i dolne (podstawka), które ma znikomą masę. Powierzchnia równi jest bardzo gładka. Na powierzchni styku dwóch ciał występuje tarcie w wyniku czego ciało górne jest nieruchome względem dolnego. Znajdź wartość tego tarcia. Podstawka jest "nieważka", więc należy ją rozpatrywać tak jak linę np. w zadaniu z bloczkiem bez masy i dwoma ciężarkami. Nie wiem jak rozrysować wszystkie siły działające na ciało o masie m. Ktoś pomoże?
21 lis 15:52