fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pochodne Atak:
 b 
Kometa porusza się ku słońcu po linii prostej z prędkością daną wzorem v=−c+

 x 
x− położenie komety mierzone od Słońca c,b −stałe Oblicz przyspieszenie komety.
20 lis 14:03
Mowgli:
 1 
a=−

*(−b/x2)*v
 2c+b/x 
a=−b/(2x2)
21 lis 00:15