fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
a Kamil852: Krążek którego moment bezwładności wynosi J=0.8 kg*m2 osadzony jest na wale o promieniu r=30mm. Na wał nawinięty jest sznur za który ciągniemy siła F=150 N. Jaką prędkość kątową osiągnie koło po upływie czasu t=5s? Zaniedbać tarcie oraz moment bezwładności wału.
19 lis 13:44
'Leszek:
 F r  
Ruch obrotowy :ε =

oraz ε = ω/t
 J 
 F r t  
Czyli ω =

= ......
 J 
19 lis 14:01